6. októbra naši mentori na vzdelávaní s top odborníkom na hodnotenie Vladimírom Burianom. „Ako hodnotia dobrí učitelia?“