Akčný víkend našich mentorov RCPU pokračuje 🙂
Spoločne sme hľadali cesty a spôsoby, ako sa dá preniesť škola do života a život do školy.