Téma: Inklúzia MRK-aktivizujúce metódy a formy práce

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským -Držkovce

Lektor: PaedDr. Zoltán Imrecze