Téma: Inklúzia MRK-aktivizujúce metódy a formy práce

Základná škola -Širkovce

Základná škola-Šimonovce

Základná škola-Sútor

Základná škola-Blhovce

Základná škola-Nová Bašta 

Lektor: PaedDr. Zoltán Imrecze