Téma: Inklúzia MRK-aktivizujúce metódy a formy práce (8h)

Lektor: PaedDr. Zoltán Imrecze