Téma: Rozvíjanie soft skills – komunkácia a spätná väzba (4h)

Lektor: PaedDr. Zoltán Imrecze