Téma: Učíme sa cez skúsenosť

Lektorka: Mgr. Klára Varga Tóth